Нежелана лекарствена реакция

Съобщаване на нежелани лекарствени реакции и Политика за защита на личните данни


Лице за контакт - Оляна Занева

+359 2 892 10 74 (24/7)
pv@comac-medical.com


Чрез този формуляр можете да съобщавате за всички подозирани нежелани реакции, наблюдавани при употреба на лекарствени продукти на фирмата Адифарм ЕАД. Не се колебайте да изпратите съобщение, дори когато не разполагате с всички необходими данни за попълване на формуляра

Съобщаването за подозирани нежелани лекарствени реакции е от изключителна важност за проследяването на ползите и рисковете от приема на лекарствени продукти. Информацията, която ще ни предоставите, е от значение за откриването на непознати нежелани реакции към лекарствените продукти, както и за промяна на честотата на поява на вече известните възможни нежелани лекарствени реакции. В тази връзка Адифарм ЕАД декларира, че ще обработва личните Ви данни съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 - GDPR).

Поради законовите изисквание за проследяване на лекарствената безопасност, личните данни биха могли бъдат предоставени на Европейската агенция по лекарствата (EMA) и съответно на Изпълнителната Агенция по Лекарствата (ИАЛ).

С изпращането на съобщения относно подозирани нежелани реакции към лекарствени продукти на Адифарм, Вие се съгласявате да предоставите личните си данни за целите на проследяване на лекарствената безопасност и потвърждавате, че сте информирани, че тези данни ще бъдат използвани и обработвани съгласно приложимото законодателство.

Данни за лицето, даващо информация (съобщителя)

Данни за пациента

Подозиран лекарствен продукт

Ако подозираните лекарствени продукти са повече от един, моля добавете ги в допълнително поле, като кликнете на бутона "Добави подозиран продукт"
Добави подозиран продукт
Премахни подозиран продукт

Подозиран лекарствен продукт

Ако подозираните лекарствени продукти са повече от един, моля добавете ги в допълнително поле, като кликнете на бутона "Добави подозиран продукт"
Добави подозиран продукт
Премахни подозиран продукт

Подозиран лекарствен продукт

Ако подозираните лекарствени продукти са повече от един, моля добавете ги в допълнително поле, като кликнете на бутона "Добави подозиран продукт"
Добави подозиран продукт
Премахни подозиран продукт

Нежелана лекарствена реакция
Добави нежелана реакция

Нежелана лекарствена реакция
Добави нежелана реакция
Премахни нежелана реакция

Нежелана лекарствена реакция
Премахни нежелана реакция