pirac2400_big[1]

Пирацетам Адифарм 2400 mg

Пирацетам Адифарм 2400 mg

Piracetam

Описание на продукта:

Този лекарствен продукт принадлежи към групата на ноотропните лекарствени средства. Подобрява нарушените мозъчни функции, като действа върху централната нервна система без да проявява психостимулиращо или успокояващо действие.

Пирацетам подобрява кръвоснабдяването и обмяната на веществата в мозъка, вследствие на което възстановява физическата и умствена работоспособност. Стимулира нервно-психичната дейност и действа подобряващо на паметта, говора, световъртежа и главоболието, като спомага и за концентрация на вниманието.

Пирацетам подобрява познавателните способности след различни мозъчни увреждания като например: отравяния, забравяне вследствие съдово увреждане, възстановява недостига на кислород.

  • Деца: Лечение на дислексия (нарушения в способността за четене) в комбинация с говорна терапия.
  • Симптоматично лечение на психо-органичен синдром с прояви на липса на мотивация или нарушение на вниманието и паметта;
  • Лечение на кортикален миоклонус (внезапни неволеви мускулни съкращения), самостоятелно или в комбинация;
  • Лечение на последствия от исхемични мозъчно-съдови инциденти, като загуба на говора, а също така и нарушения на мозъчното кръвообращение.
  • Лечение на вертиго (шум в ушите и световъртеж) и свързаните с него нарушения на равновесието, с изключение на замаяност от психичен произход;

Винаги приемайте това лекартсво точно, както ви е казал, Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашият лекар или фармацевт.

Пирацетам Адифарм може да се приема преди, по време на хранене или след хранене.

Дозировка

Симптоматично лечение на психо-органични синдроми (влошаване на умствената дейност): Лечението започва с дневни дози от 4,8 g. Тази дозировка се приема няколко седмици, след което се намаляват до 2,4 g. Дозата се разделя на 2-3 отделни приема.

Лечение на миоклонус (внезапни неволеви мускулни съкращения)Дневната доза започва с 7,2 g и се увеличава с 4,8 g на всеки 3-4 дни до достигане на  максималния прием от 24 g, разделена на 2-3 приема. Ако приемате други подобни противомиоклонични лекарствени средства, то лечението с тях трябва да продължи.

Лечение на вертиго: Дневната доза, която се препоръчва е от 2,4 g до 4,8 g разделена на 2-3 приема.

Лечение на последствия от исхемични мозъчно-съдови инциденти, по специално афазия: При хроничните форми (установени най-малко след 15 дни ) и в подострия стадий дневната доза е от 4,8 g до 6 g.

Лечение на дислексия с говорна терапия при деца от 8 до 13 години: Препоръчителната дневна доза при деца над 8 години и юноши е около 3,2 g, разделена на 2 приема.

Профилактика на сърповидно-клетъчна криза: Дневната доза е 160 mg/kg, разпределена на 4 приема. При прилагане на на по-ниска доза или нередовен прием кризата може да се поднови. При деца над 3 години старадащи от сърповидно-клетъчна анемия пирацетам може да се прилага в режима на препоръчаните дневни дози (mg/kg).

Дозировка при пациенти с бъбречна недостатъчност: При пациенти с тежка бъбречна недостатъчност, приема и дозирането се определя от Вашия лекар. Интервала от време между отделните приеми не тябва да е по-кратък от 8 часа.

Изтегляне на PDF с упътване за употреба

Изтегляне на PDF с текст на опаковката

+ Описание

Този лекарствен продукт принадлежи към групата на ноотропните лекарствени средства. Подобрява нарушените мозъчни функции, като действа върху централната нервна система без да проявява психостимулиращо или успокояващо действие.

Пирацетам подобрява кръвоснабдяването и обмяната на веществата в мозъка, вследствие на което възстановява физическата и умствена работоспособност. Стимулира нервно-психичната дейност и действа подобряващо на паметта, говора, световъртежа и главоболието, като спомага и за концентрация на вниманието.

Пирацетам подобрява познавателните способности след различни мозъчни увреждания като например: отравяния, забравяне вследствие съдово увреждане, възстановява недостига на кислород.

+ Показания
  • Деца: Лечение на дислексия (нарушения в способността за четене) в комбинация с говорна терапия.
  • Симптоматично лечение на психо-органичен синдром с прояви на липса на мотивация или нарушение на вниманието и паметта;
  • Лечение на кортикален миоклонус (внезапни неволеви мускулни съкращения), самостоятелно или в комбинация;
  • Лечение на последствия от исхемични мозъчно-съдови инциденти, като загуба на говора, а също така и нарушения на мозъчното кръвообращение.
  • Лечение на вертиго (шум в ушите и световъртеж) и свързаните с него нарушения на равновесието, с изключение на замаяност от психичен произход;
+ Употреба

Винаги приемайте това лекартсво точно, както ви е казал, Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашият лекар или фармацевт.

Пирацетам Адифарм може да се приема преди, по време на хранене или след хранене.

Дозировка

Симптоматично лечение на психо-органични синдроми (влошаване на умствената дейност): Лечението започва с дневни дози от 4,8 g. Тази дозировка се приема няколко седмици, след което се намаляват до 2,4 g. Дозата се разделя на 2-3 отделни приема.

Лечение на миоклонус (внезапни неволеви мускулни съкращения)Дневната доза започва с 7,2 g и се увеличава с 4,8 g на всеки 3-4 дни до достигане на  максималния прием от 24 g, разделена на 2-3 приема. Ако приемате други подобни противомиоклонични лекарствени средства, то лечението с тях трябва да продължи.

Лечение на вертиго: Дневната доза, която се препоръчва е от 2,4 g до 4,8 g разделена на 2-3 приема.

Лечение на последствия от исхемични мозъчно-съдови инциденти, по специално афазия: При хроничните форми (установени най-малко след 15 дни ) и в подострия стадий дневната доза е от 4,8 g до 6 g.

Лечение на дислексия с говорна терапия при деца от 8 до 13 години: Препоръчителната дневна доза при деца над 8 години и юноши е около 3,2 g, разделена на 2 приема.

Профилактика на сърповидно-клетъчна криза: Дневната доза е 160 mg/kg, разпределена на 4 приема. При прилагане на на по-ниска доза или нередовен прием кризата може да се поднови. При деца над 3 години старадащи от сърповидно-клетъчна анемия пирацетам може да се прилага в режима на препоръчаните дневни дози (mg/kg).

Дозировка при пациенти с бъбречна недостатъчност: При пациенти с тежка бъбречна недостатъчност, приема и дозирането се определя от Вашия лекар. Интервала от време между отделните приеми не тябва да е по-кратък от 8 часа.

+ Упътване

Изтегляне на PDF с упътване за употреба

+ Опаковка

Изтегляне на PDF с текст на опаковката