lizopril_20__bg_big[1]

Лизоприл 20 mg

Лизоприл 20 mg

Lisinopril dihydrate /
C09AA03 /

Описание на продукта:

Лизоприл 20мг. х 28 таблетки се препоръчват при:

 • артериална хипертония (самостоятелно или в комбинация с други антихипертензивни средства)
 • застойна сърдечна недостатъчност (като допълнителна терапия)
 • профилактично след прекаран остър миокарден инфаркт (в рамките на 24 часа при пациенти със стабилизирана хемодинамика)

Лекарствено вещество: Lisinopril dihydrate 20 mg.

 • при артериална хипертония (самостоятелно или в комбинация с други антихипертензивни средства)
 • при профилактично след прекаран остър миокарден инфаркт (в рамките на 24 часа при пациенти със стабилизирана хемодинамика)
 • при застойна сърдечна недостатъчност (като допълнителна терапия)

Дозиране и начин на приложение: Дозирането и продължителността на лечението с Lizopril се определя в зависимост от конкретното състояние на всеки отделен пациент.

Изтегляне на PDF с упътване за употреба
Окончателна опаковка:
Lizopril 20 mg x 28 tabl.

Изтегляне на PDF с текст на опаковката
Окончателна опаковка:
Lizopril 20 mg x 28 tabl.

+ Описание

Лизоприл 20мг. х 28 таблетки се препоръчват при:

 • артериална хипертония (самостоятелно или в комбинация с други антихипертензивни средства)
 • застойна сърдечна недостатъчност (като допълнителна терапия)
 • профилактично след прекаран остър миокарден инфаркт (в рамките на 24 часа при пациенти със стабилизирана хемодинамика)

Лекарствено вещество: Lisinopril dihydrate 20 mg.

+ Показания
 • при артериална хипертония (самостоятелно или в комбинация с други антихипертензивни средства)
 • при профилактично след прекаран остър миокарден инфаркт (в рамките на 24 часа при пациенти със стабилизирана хемодинамика)
 • при застойна сърдечна недостатъчност (като допълнителна терапия)
+ Употреба

Дозиране и начин на приложение: Дозирането и продължителността на лечението с Lizopril се определя в зависимост от конкретното състояние на всеки отделен пациент.

+ Упътване

Изтегляне на PDF с упътване за употреба
Окончателна опаковка:
Lizopril 20 mg x 28 tabl.

+ Опаковка

Изтегляне на PDF с текст на опаковката
Окончателна опаковка:
Lizopril 20 mg x 28 tabl.