В близо двайсет годишната ни история сме били удостоявани с редица награди от различни институции. Благодарни сме за всяка получена награда, тъй като това е най-високата оценка на стремежите ни към високи стандарти на производство.

ДИПЛОМА ЗА ПРИНОС В ЛЕКАРСТВЕНАТА ПОЛИТИКА
и участие с „ИТРАНАЗОЛ“ капс. в „Алея на здравето“ 2006г .

Виж Дипломата

ДИПЛОМА ЗА ПРИНОС В ЛЕКАРСТВЕНАТА ПОЛИТИКА
и участие с „АМЛОКОР“ табл. в „Алея на здравето“ 2007г .

Виж Дипломата

ДИПЛОМА ЗА ПРИНОС В ЛЕКАРСТВЕНАТА ПОЛИТИКА
и участие с „ДРО СПАЗ“ табл. в „Алея на здравето“ 2007 г.

Виж Дипломата

СЕРТИФИКАТ ЗА ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ – БАЛИ
Получен на 09.03. 2011 г.

Виж Сертификата

ГРАМОТА ЗА ЕКСПОНАТ ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА „ГЕРИКАПС“
Получена на 13.05. 2011 г.. „Изложение Търговище 2006“

Виж Грамотата