Отговорността, която поемаме е да се грижим за това всеки продукт произведен в „Адифарм“ да бъде с изключително високо качество. Нашата основна мисия е да развиваме активно производство на иновативни и високоефикасни лекарства и хранителни добавки.

Надка Радоевска

Изп. Директор

Труда полаган ежеднежно от целия екип за развитието на лекарствените ни продукти е много ценен и отговорен. За нас е въпрос на чест и достойство да се грижим за това нашите клиенти да получават оптимални решения на здравословните си проблеми чрез качествени, ефикасни и безопасни лекарства на достъпни цени.