Нашите медицински представители в цялата страна са на Ваше разположение и могат да отговорят на всички въпроси свързани с продуктите на Адифарм и разпространението им в търговските мрежи.

София / Петко Цигов – Tърговски мениджър 0886 223 713, p.cigov@adipharm.com

София / Благой Иванов 0887 319 683, b.ivanov@adipharm.com

София / Виктория Кюсашка 0885 049 117, v.kyusashka@adipharm.com

София / Елиза Илиева 0884 406 925, e.ilieva@adipharm.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Пловдив / Наталия Станчева 0885 770 754, n.stancheva@adipharm.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Плевен / Елена Максимова 0887 702 595, e.maksimova@adipharm.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Бургас / Стойчо Пуцелов 0885 049 411, s.putselov@adipharm.com