Ние от Адифарм ЕАД, постоянно се стремим да обогатяваме своя екип с висококвалифицирани кадри и личности, които биха допринесли за подобряване на работните процеси и дейности със своите организационни и персонални умения.

Като компания с над 100 служители и близо двайсет годишна история, постоянно инвестираме в развитието на екипа ни чрез квалификационни обучения и полагаме ежедневни грижи за поддържане и изграждане на добра работна среда.

Наша основна цел е служителите ни да изпитват удоволствие от работата си. Регулярните инвестиции в развитието потенциала на нашите служители и желанието ни да им помагаме да показват най-доброто от себе си са характерна черта в политиката ни за развитие на човешките ресурси.

Ако желаете да станете част от екипа на компания, която осъществява дейността си отговорно, за да осигури качествени, ефективни и достъпни лекарства и хранителни добавки, присъдениете се към екипа на Адифарм ЕАД, като изпратите своя автобиография и мотивационно писмо на адрес: office@adipharm.com

Свободни работни позиции:

– През този период в Адифарм ЕАД няма отворени свободни позиции.