Ние от Адифарм ЕАД, постоянно се стремим да обогатяваме своя екип с висококвалифицирани кадри и личности, които биха допринесли за подобряване на работните процеси и дейности със своите организационни и персонални умения.

Като компания с над 100 служители и близо двайсет годишна история, постоянно инвестираме в развитието на екипа ни чрез квалификационни обучения и полагаме ежедневни грижи за поддържане и изграждане на добра работна среда.

Наша основна цел е служителите ни да изпитват удоволствие от работата си. Регулярните инвестиции в развитието потенциала на нашите служители и желанието ни да им помагаме да показват най-доброто от себе си са характерна черта в политиката ни за развитие на човешките ресурси.

Ако желаете да станете част от екипа на компания, която осъществява дейността си отговорно, за да осигури качествени, ефективни и достъпни лекарства и хранителни добавки, присъдениете се към екипа на Адифарм ЕАД, като изпратите своя автобиография и мотивационно писмо на адрес: office@adipharm.com

Свободни работни позиции:

ОПЕРАТОР ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

 

АДИФАРМ ЕАД е българска генерична фармацевтична компания, с голям опит в производството на лекарства. Компанията разполага с модерен завод разположен на територията на гр. София. Портфолиото на Адифарм ЕАД включва над 130 продукта, представени на вътрешен и световни пазари.

Към момента, Адифарм ЕАД търси да назначи:
ОПЕРАТОР ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРОИЗВОДСТВО на твърди дозирани форми – капсули, таблети, сашети.
Месторабота: гр. София

ИЗИСКВАНИЯ:
– Опит като оператор фармацевтично производство.
– Познаване стандартите на ДПП
– Работа на смени.
– Организираност и самодисциплина;
– Умение за работа в екип.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
– трудов договор на пълен работен ден;
– съвременна работна среда;
– възможност за дългосрочна заетост.

Ако позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, изпратете Ваша Автобиография с актуална снимка.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ОПЕРАТОР ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРОИЗВОДСТВО / ОПАКОВАЧИ

 

АДИФАРМ ЕАД е българска генерична фармацевтична компания, с голям опит в производството на лекарства. Компанията разполага с модерен завод разположен на територията на гр. София. Портфолиото на Адифарм ЕАД включва над 130 продукта, представени на вътрешен и световни пазари.

Към момента, Адифарм ЕАД търси да назначи:
ОПЕРАТОР ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРОИЗВОДСТВО / ОПАКОВАЧИ
Месторабота: гр. София

ИЗИСКВАНИЯ:
– опит като опаковачи във фармацевтично производство
– познаване стандартите на ДПП
– организираност, самодисциплина, сръчност
– умение за работа в екип.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
– трудов договор на пълен работен ден;
– съвременна работна среда;
– възможност за дългосрочна заетост.

Ако позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, изпратете Ваша Автобиография с актуална снимка.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

АНАЛИТИК ЛАБОРАТОРИЯ

АДИФАРМ ЕАД е българска генерична фармацевтична компания, с голям опит в производството на лекарства. Компанията разполага с модерен завод разположен на територията на гр. София. Портфолиото на Адифарм ЕАД включва над 130 продукта, представени на вътрешен и световни пазари.
Към момента, компанията търси да назначи:
Аналитик лаборатория.
Месторабота: гр. София

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
– Висше образование – специалност химия или фармация;
– Много добри познания в разработка, валидиране и трансфер на методи за анализ;
– Задължителен опит течна, газова, тънкослойна хроматография, физико-химични анализи;
– Минимум 3 години стаж в производството и/или контрол на лекарства;
– Много добро владеене на английски език.
– Умение за работа в екип.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
– Интересна и и предизвикателна работа;
– Нова, съвременна работна среда;
– Модерна аналитична апаратура;
– Възможност за дългосрочна заетост;
– Възможност за професионално развитие и добро възнаграждение.

Ако позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, изпратете Ваша Автобиография с актуална снимка.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ХИГИЕНИСТ

 

АДИФАРМ  ЕАД е българска генерична фармацевтична компания, с голям опит в производството на лекарства. Компанията разполага с модерен завод разположен на територията на гр. София. Портфолиото на Адифарм ЕАД включва над 130 продукта, представени на вътрешен и световни пазари.

Към момента, Адифарм ЕАД търси да назначи:

ХИГИЕНИСТ

Месторабота: гр. София

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 

– организираност и отговорност при изпълнение на поставените задачи
– умение за работа в екип
– инициативност и желание за добре свършена работа
– внимание към детайлите
– опит на подобна позиция е предимство

– личностни качества: бързина, сръчност, дискретност, лоялност, етичност;
ОТГОВОРНОСТИ:

– поддържа цялостната чистота в производствени помещения, складове, коридори, стълбища, асансьори и всички прилежащи общи помещения, площадка пред сградата;

– зарежда с необходимите санитарно-хигиенни средства сервизните помещения

– почиства и дезинфекцира санитарни възли

– измива прозорци, врати
– изхвърля отпадъците на определените за това места
– спазва фирмените правила и стандарти;

 

 

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

– трудов договор на пълен работен ден;
– съвременна работна среда;

– възможност за дългосрочна заетост.

 

Ако позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, изпратете Ваша Автобиография с актуална снимка.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.