Адифарм разработва, произвежда, опакова и продава широк асортимент от твърди дозирани форми.

Целта е да произвежда готови продукти с максимална ефикасност и подходяща себестойност, които същевременно отговарят на строгите разпоредби, регулаторни изисквания и потребности на пазара.