Адифарм отдава огромно значение на разработването на нови продукти, за да може да отговори на предизвикателствата на силно конкурентния фармацевтичен пазар. Зоната за развойна дейност е оборудвана с най-висококачествена лабораторна апаратура и съоръжения за производство на готови продукти, експериментиране и полупромишлено производство на нови продукти. Компанията активно сътрудничи с научни институти в България и с водещи отдели по научноизследователска и развойна дейност на компании в Европа.