Изградените, съгласно изискванията на Добрата Производствена Практика, аналитична и микробиологична лаборатории позволяват да се извършва прецизен контрол на изходните, междинните и крайните продукти.