Успехът и на най-модерно оборудвания завод за производство на лекарства е невъзможен без хората, спазващи стандартите и задължителните оперативни процедури за постигане на Добра Производствена Практика.
В Адифарм работят доказани специалисти, които се грижат за постоянното обновяване и разширяване на продуктовото портфолио, съобразно изискванията на пазара.

Новите технологии се разработват в сътрудничество с научни колективи от изследователски центрове, университети и институти в страната и чужбина, както и в сътрудничество с европейски и американски компании. Продуктите на компанията намират много добър прием на българския пазар и все по-успешно се утвърждават на външните пазари.
Ние от Адифарм сме горди, че освен завод на европейско ниво, успяхме да изградим отлично квалифициран екип от експерти в областта на фармацията, химията и биологията, които работят за създаването на качествени, ефикасни и безопасни лекарства.

Персоналът на Адифарм е екип от съмишленици, които гледат в една посока – създаване на продукти, които помагат на хората да се радват на добро здраве и отлично самочувствие.