Адифарм ЕАД притежава модерен завод за производство на лекарства в столицата на България – София. Компанията произвежда твърди дозирани лекарствени форми – таблетки, филмирани таблетки, капсули и сашетни форми за перорална употреба.

Дейността е фокусирана върху лекарства за лечение на заболявания на сърдечносъдовата система, нервната система, храносмилателен тракт и метаболизъм, лекарства без рецепта и хранителни добавки.

Производственото предприятие е оборудвано с модерни висококачествени машини и апаратури, които отговарят на последните изисквания на Добрата Производствена Практика (GMP) за производство на лекарства.

Адифарм има амбициозна инвестиционна програма за разширяване производствените мощности на предприятието.

През 2011 – 2012 производственото предприятие на Адифарм ЕАД e напълно обновено и модернизирано. Компанията въвежда в експлоатация ново последно поколение високо-технологично оборудване: таблетна машина; блистер автомат; картонир машина за вторична опаковка.

Производственият капацитет за твърди лекарствени форми е над 1,3 милиарда единици годишно.

GMP

Добра Производствена Практика е европейски и световен стандарт. Целта е да осигури безопасност и висока ефикасност на лекарствените продукти.

Стандартите GMP са приложими за производствени процеси, квалификация на служителите, процеси на контрол и дистрибуция, и др. Системата се опира на три стълба: 1) процедури, 2) обучение, 3) вътрешен одит.

Само когато и трите модула са приложени, системата може да се счита за напълно осъществена.

Сертификати

– Адифарм ЕАД има Европейски сертификат за съответствие на производителя с Добрата Производствена Практика: № BG/GMP/2011/022

– Сертификат от Йордания за съответствие на производителя с Добрата Производствена Практика:
№ JO/GMP/2015/209

– Сертификат от Кувейт за съответствие на производителя с Добрата Производствена Практика:
№ KW/GMP/2015/0051

– Сертификат от Кюрдистан за съответствие на производителя с Добрата Производствена Практика:
№ IQD/GMP/2014

– Сертификат от Саудитска Арабия за съответствие на производителя с Добрата Производствена Практика:
№ SA/GMP/2016

 

– Разрешително за производство/внос на лекарствени продукти: P-I-13 004