zostatin_bg_big[1]

Зостатин 20 mg

Зостатин 20 mg

Simvastitin /
C10AA01 /

Описание на продукта:

Зостатин 20мг. х 28 таблетки

Понижава нивата на общия холестерол (общ С), холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-С), аполипопротеин В (апо-В) и триглицеридите.
Повишава холестерола с висока плътност (HDL-С).

  • Zostatin намалява необходимостта от провеждането на коронарни реваскуларизационни процедури
  • Zostatin намалява здравните рискове от исхемична болест на сърцето, диабет, инсулт или друго мозъчно-съдово увреждане
  • Zostatin предотвратява риска от големи съдови инциденти, включително нефатален инфаркт на миокарда, коронарна смърт, мозъчен инсулт

Дозиране и начин на приложение:

Пациентът трябва да спазва стандартна холестерол-понижаваща диета преди започване на лечението със симвастатин и да се придържа към тази диета по време на терапията с лекарствения продукт.
Дозата на симвастатин варира от 5 до 80 mg дневно, приета еднократно, вечер. Когато е необходимо коригиране на дозата, то това трябва да става през интервал не по-малък от 4 седмици, като максималната дневна доза е 80 mg дневно, приета еднократно, вечер.

Дозирането и продължителността на лечението със Зостатин се определя в зависимост от конкретното състояние на всеки отделен пациент.

За подробно описание на дозирането и начина на приложение на Zostatin 20 mg свалете листовката на продукта от секция „Упътване“

Изтегляне на PDF с упътване за употреба
Окончателна опаковка:
Зостатин 20 mg x 28 филмирани таблетки

Изтегляне на PDF с текст на опаковката
Окончателна опаковка:
Зостатин 20 mg x 28 филмирани таблетки

+ Описание

Зостатин 20мг. х 28 таблетки

Понижава нивата на общия холестерол (общ С), холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-С), аполипопротеин В (апо-В) и триглицеридите.
Повишава холестерола с висока плътност (HDL-С).

+ Показания
  • Zostatin намалява необходимостта от провеждането на коронарни реваскуларизационни процедури
  • Zostatin намалява здравните рискове от исхемична болест на сърцето, диабет, инсулт или друго мозъчно-съдово увреждане
  • Zostatin предотвратява риска от големи съдови инциденти, включително нефатален инфаркт на миокарда, коронарна смърт, мозъчен инсулт
+ Употреба

Дозиране и начин на приложение:

Пациентът трябва да спазва стандартна холестерол-понижаваща диета преди започване на лечението със симвастатин и да се придържа към тази диета по време на терапията с лекарствения продукт.
Дозата на симвастатин варира от 5 до 80 mg дневно, приета еднократно, вечер. Когато е необходимо коригиране на дозата, то това трябва да става през интервал не по-малък от 4 седмици, като максималната дневна доза е 80 mg дневно, приета еднократно, вечер.

Дозирането и продължителността на лечението със Зостатин се определя в зависимост от конкретното състояние на всеки отделен пациент.

За подробно описание на дозирането и начина на приложение на Zostatin 20 mg свалете листовката на продукта от секция „Упътване“

+ Упътване

Изтегляне на PDF с упътване за употреба
Окончателна опаковка:
Зостатин 20 mg x 28 филмирани таблетки

+ Опаковка

Изтегляне на PDF с текст на опаковката
Окончателна опаковка:
Зостатин 20 mg x 28 филмирани таблетки