pentoxifylline_kutia_10_ampul_big[1]

Пентоксифилин Адифарм 20 mg/ml инжекционен/инфузионен разтвор

Пентоксифилин Адифарм 20 mg/ml инжекционен/инфузионен разтвор

Pentoxifylline /
CO4AD03 /

Описание на продукта:

Активното вещество пентоксифилин се отнася към групата на метилк- сантините. Действа разширяващо на кръвоносните съдове. Разширя­ва предимно съдовете на крайниците и в по-лека степен мозъчните съдове. Подобрява кръвообращението в капилярите и снабдяването на тъканите с кислород.

 • Употреба при деца и юноши: Поради липсата на данни за безопас¬ността и ефикасността на пентоксифилин не се препоръчва употреба при деца и юноши под 18 години.
 • В мускула – прилага се по-рядко, като по 100 mg (1 ампула) се ин¬жектират дълбоко в мускулите на седалището 2-3 пъти дневно.
 • Пентоксифилин инжекционен разтвор се прилага (във вената) или ин- трамускулно (в мускул) от квалифициран медицински персонал. Вливане във вената (инфузия) – 1 -2 пъти дневно, като 100 – 600 mg (1 -6 ампули) се разреждат в 100-500 ml физиологичен разтвор и
 • Пациенти с чернодробно увреждане: При пациенти с тежко наруша¬ване на чернодробната функция е необходимо дозата да се намали индивидуално по преценка на лекаря и в зависимост от тежестта на заболяването и поносимостта.
 • Вливане във вената за кратко време (инжекционно) – в легнало поло¬жение на болния като се инжектира бавно -100 mg (1 ампула) в про¬дължение на 5 минути.
 • Дозата и продължителността на лечението се определят от лекуващия Ви лекар
 • Нарушения на периферното артериално и артериално-венозно кръвоснабдяване породено от диабет, атеросклероза или възпа­ление: (периодично накуцване, диабетна ангиопатия), нарушения в храненето на тъканите (като посттромботичен синдром, язви на подбедрицата, гангрена, измръзване), облитериращ тромбангиит (болест на Бюргер – Възпаление на артериите на стъпалото и под- бедрицата с образуване на тромби и запушване на съдовете.), бо­лест на Рейно (спазъм на малките кръвоносни съдове на ръцете).
 • Различни форми на нарушено кръвообращене на мозъка: мозъч­на атеросклероза, остър исхемичен мозъчен инсулт (в резултат на ограничаване или прекъсване на кръвния поток в мозъка) и състо­яния след исхемичен мозъчен инсулт.
 • Заболявания на окото, свързани с нарушаване на кръвообращени­ето на ретината и хориоидеята (тромбоза, запушване на централна­та артерия или вена на ретината).
 • Остри функционални нарушения на вътрешното ухо в резултат от нарушено кръвообращение (увреден слух, внезапна загуба на слу­ха и други).

Изтегляне на PDF с упътване за употреба

Изтегляне на PDF с текст на опаковката

+ Описание

Активното вещество пентоксифилин се отнася към групата на метилк- сантините. Действа разширяващо на кръвоносните съдове. Разширя­ва предимно съдовете на крайниците и в по-лека степен мозъчните съдове. Подобрява кръвообращението в капилярите и снабдяването на тъканите с кислород.

+ Показания
 • Употреба при деца и юноши: Поради липсата на данни за безопас¬ността и ефикасността на пентоксифилин не се препоръчва употреба при деца и юноши под 18 години.
 • В мускула – прилага се по-рядко, като по 100 mg (1 ампула) се ин¬жектират дълбоко в мускулите на седалището 2-3 пъти дневно.
 • Пентоксифилин инжекционен разтвор се прилага (във вената) или ин- трамускулно (в мускул) от квалифициран медицински персонал. Вливане във вената (инфузия) – 1 -2 пъти дневно, като 100 – 600 mg (1 -6 ампули) се разреждат в 100-500 ml физиологичен разтвор и
 • Пациенти с чернодробно увреждане: При пациенти с тежко наруша¬ване на чернодробната функция е необходимо дозата да се намали индивидуално по преценка на лекаря и в зависимост от тежестта на заболяването и поносимостта.
 • Вливане във вената за кратко време (инжекционно) – в легнало поло¬жение на болния като се инжектира бавно -100 mg (1 ампула) в про¬дължение на 5 минути.
 • Дозата и продължителността на лечението се определят от лекуващия Ви лекар
+ Употреба
 • Нарушения на периферното артериално и артериално-венозно кръвоснабдяване породено от диабет, атеросклероза или възпа­ление: (периодично накуцване, диабетна ангиопатия), нарушения в храненето на тъканите (като посттромботичен синдром, язви на подбедрицата, гангрена, измръзване), облитериращ тромбангиит (болест на Бюргер – Възпаление на артериите на стъпалото и под- бедрицата с образуване на тромби и запушване на съдовете.), бо­лест на Рейно (спазъм на малките кръвоносни съдове на ръцете).
 • Различни форми на нарушено кръвообращене на мозъка: мозъч­на атеросклероза, остър исхемичен мозъчен инсулт (в резултат на ограничаване или прекъсване на кръвния поток в мозъка) и състо­яния след исхемичен мозъчен инсулт.
 • Заболявания на окото, свързани с нарушаване на кръвообращени­ето на ретината и хориоидеята (тромбоза, запушване на централна­та артерия или вена на ретината).
 • Остри функционални нарушения на вътрешното ухо в резултат от нарушено кръвообращение (увреден слух, внезапна загуба на слу­ха и други).
+ Упътване

Изтегляне на PDF с упътване за употреба

+ Опаковка

Изтегляне на PDF с текст на опаковката