metocor_kutiq_ampuli_bg_big[1]

Метокор 1 mg/ mg х 10 ампули

Метокор 1 mg/ mg х 10 ампули

Metopropol tartrate /
CO7AB02 /

Описание на продукта:

Метокор инжекционен разтвор съдържа активно вещество метопрололов тартарат.То принадлежи

към група лекарства, наречени бета-блокери. Метокор инжекционен разтвор се използва за:

  • лечение на неравномерен сърдечен ритъм (аритмия);
  • лечение сред сърдечен пристъп.

Той действа като забавя честотата на пулсиране и работата на сърцето Ви.

  • при ритъмни нарушения – надкамерни екстрасистоли; камерни екстрасистоли, надкамерна тахикардия
  • при есенциална хипертония
  • при ангина пекторис

Дозиране и начин на приложение: Дозирането и продължителността на лечението с Metocor се определя в зависимост от конкретното състояние на всеки отделен пациент.

Изтегляне на PDF с упътване за употреба
Винаги използвайте това лекарство точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашият лекар.

Изтегляне на PDF с текст на опаковката
Винаги използвайте това лекарство точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашият лекар.

+ Описание

Метокор инжекционен разтвор съдържа активно вещество метопрололов тартарат.То принадлежи

към група лекарства, наречени бета-блокери. Метокор инжекционен разтвор се използва за:

  • лечение на неравномерен сърдечен ритъм (аритмия);
  • лечение сред сърдечен пристъп.

Той действа като забавя честотата на пулсиране и работата на сърцето Ви.

+ Показания
  • при ритъмни нарушения – надкамерни екстрасистоли; камерни екстрасистоли, надкамерна тахикардия
  • при есенциална хипертония
  • при ангина пекторис
+ Употреба

Дозиране и начин на приложение: Дозирането и продължителността на лечението с Metocor се определя в зависимост от конкретното състояние на всеки отделен пациент.

+ Упътване

Изтегляне на PDF с упътване за употреба
Винаги използвайте това лекарство точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашият лекар.

+ Опаковка

Изтегляне на PDF с текст на опаковката
Винаги използвайте това лекарство точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашият лекар.