metokor_big_big[1]

Метокор 50mg

Метокор 50mg

Metoprolol tartrate

Описание на продукта:

Метокор 50мг. помага при:

 • есенциална хипертония
 • ангина пекторис
 • ритъмни нарушения – надкамерни екстрасистоли; камерни екстрасистоли, надкамерна тахикардия
 • остър инфаркт на миокарда; профилактика на повторен инфаркт на миокарда
 • функционални сърдечни нарушения – хиперкинетичен синдром
 • тахикардия при пациенти с тиреотоксикоза
 • профилактика на мигрена
 • при профилактика на мигрена
 • при ритъмни нарушения – надкамерни екстрасистоли; камерни екстрасистоли, надкамерна тахикарди
 • при функционални сърдечни нарушения – хиперкинетичен синдром
 • при есенциална хипертония

Дозиране и начин на приложение: Дозирането и продължителността на лечението с Metocor се определя в зависимост от конкретното състояние на всеки отделен пациент.

Изтегляне на PDF с упътване за употреба

Изтегляне на PDF с текст на опаковката

+ Описание

Метокор 50мг. помага при:

 • есенциална хипертония
 • ангина пекторис
 • ритъмни нарушения – надкамерни екстрасистоли; камерни екстрасистоли, надкамерна тахикардия
 • остър инфаркт на миокарда; профилактика на повторен инфаркт на миокарда
 • функционални сърдечни нарушения – хиперкинетичен синдром
 • тахикардия при пациенти с тиреотоксикоза
 • профилактика на мигрена
+ Показания
 • при профилактика на мигрена
 • при ритъмни нарушения – надкамерни екстрасистоли; камерни екстрасистоли, надкамерна тахикарди
 • при функционални сърдечни нарушения – хиперкинетичен синдром
 • при есенциална хипертония
+ Употреба

Дозиране и начин на приложение: Дозирането и продължителността на лечението с Metocor се определя в зависимост от конкретното състояние на всеки отделен пациент.

+ Упътване

Изтегляне на PDF с упътване за употреба

+ Опаковка

Изтегляне на PDF с текст на опаковката