metokor_100mg_big_big[1]

Метокор 100 mg

Метокор 100 mg

Metopropol tartrate /
CO7AB02 /

Описание на продукта:

Метокор 100мг. х 30 таблетки помага при:

 • есенциална хипертония
 • ангина пекторис
 • ритъмни нарушения – надкамерни екстрасистоли; камерни екстрасистоли, надкамерна тахикардия
 • остър инфаркт на миокарда; профилактика на повторен инфаркт на миокарда
 • функционални сърдечни нарушения – хиперкинетичен синдром
 • тахикардия при пациенти с тиреотоксикоза
 • профилактика на мигрена
 • при есенциална хипертония
 • при функционални сърдечни нарушения – хиперкинетичен синдром
 • при ритъмни нарушения – надкамерни екстрасистоли; камерни екстрасистоли, надкамерна тахикарди
 • при профилактика на мигрена

Дозиране и начин на приложение: Дозирането и продължителността на лечението с Metocor се определя в зависимост от конкретното състояние на всеки отделен пациент.

Изтегляне на PDF с упътване за употреба
Окончателна опаковка:
Метокор100 mg x 20 таблетки; х 30 таблетки.

Изтегляне на PDF с текст на опаковката
Окончателна опаковка:
Метокор100 mg x 20 таблетки; х 30 таблетки.

+ Описание

Метокор 100мг. х 30 таблетки помага при:

 • есенциална хипертония
 • ангина пекторис
 • ритъмни нарушения – надкамерни екстрасистоли; камерни екстрасистоли, надкамерна тахикардия
 • остър инфаркт на миокарда; профилактика на повторен инфаркт на миокарда
 • функционални сърдечни нарушения – хиперкинетичен синдром
 • тахикардия при пациенти с тиреотоксикоза
 • профилактика на мигрена
+ Показания
 • при есенциална хипертония
 • при функционални сърдечни нарушения – хиперкинетичен синдром
 • при ритъмни нарушения – надкамерни екстрасистоли; камерни екстрасистоли, надкамерна тахикарди
 • при профилактика на мигрена
+ Употреба

Дозиране и начин на приложение: Дозирането и продължителността на лечението с Metocor се определя в зависимост от конкретното състояние на всеки отделен пациент.

+ Упътване

Изтегляне на PDF с упътване за употреба
Окончателна опаковка:
Метокор100 mg x 20 таблетки; х 30 таблетки.

+ Опаковка

Изтегляне на PDF с текст на опаковката
Окончателна опаковка:
Метокор100 mg x 20 таблетки; х 30 таблетки.