aripezile_big1

Арипезиле 10 mg

Арипезиле 10 mg

Donepezil Hydrochloride /
N06DA02 /

Описание на продукта:

Арипезиле принадлежи към групата на така наречените ацетилхолинестеразни инхибитори. Използва се за лечението на симптомите на деменция (нарушение на умствените способности), при пациенти с лека или тежка форма на болестта на Алцхаймер. Този лекарствен продукт е предназначен само за възрастни.

  • при тежка форма на Алцхаймер
  • при симптоми на деменция

Консултирайте се с вашия личен лекар за дозировката и начина на употреба.

Изтегляне на PDF с упътване за употреба

Консултирайте се с вашия личен лекар за дозировката и начина на употреба.

Изтегляне на PDF с текст на опаковката

Консултирайте се с вашия личен лекар за дозировката и начина на употреба.

+ Описание

Арипезиле принадлежи към групата на така наречените ацетилхолинестеразни инхибитори. Използва се за лечението на симптомите на деменция (нарушение на умствените способности), при пациенти с лека или тежка форма на болестта на Алцхаймер. Този лекарствен продукт е предназначен само за възрастни.

+ Показания
  • при тежка форма на Алцхаймер
  • при симптоми на деменция
+ Употреба

Консултирайте се с вашия личен лекар за дозировката и начина на употреба.

+ Упътване

Изтегляне на PDF с упътване за употреба

Консултирайте се с вашия личен лекар за дозировката и начина на употреба.

+ Опаковка

Изтегляне на PDF с текст на опаковката

Консултирайте се с вашия личен лекар за дозировката и начина на употреба.