amlokor_5mg_big[1]

Амлокор 5 mg

Амлокор 5 mg

Amlodipine besilate /
C08CA01 /

Описание на продукта:

Амлокор 5мг. х 30 таблетки

Прилага се при:
– Артериална хипертония: като монотерапия, или в комбинация с други антихипертензивни лекарства. Поради бавното проявяване на фармакологичните ефекти на amlodipine, той не е подходящ за овладяване на тежка хипертензивна криза. При пациенти, при които не може да се постигне адекватен контрол на кръвното налягане с едно антихипертензивно лекарство, може да е подходящо добавянето на amlodipine в комбинация с тиазидни диуретици, алфа-блокери, бета-адренергични блокери или АСЕ – инхибитори.

– Хронична стабилна стенокардия: като средство за лечение на исхемия на миокарда; самостоятелно или в комбинация с органични нитрати или бета блокери за лечение на ангина на Prinzmetal (вариантна ангина).

  • при Артериална хипертония: като монотерапия, или в комбинация с други антихипертензивни лекарства
  • като средство за лечение на исхемия на миокарда; самостоятелно или в комбинация с органични нитрати или бета блокери за лечение на ангина на Prinzmetal (вариантна ангина)

Дозиране и начин на приложение:

Възрастни пациенти: Обичайната доза за лечение на артериална хипертония и стенокардия е 5 mg, веднъж на ден, която в зависимост от ефективността на лечението при конкретния пациент може да бъде увеличена до 10 mg дневно, като еднократна доза. При комбинирана фармакотерапия едновременният прием на тиазидни диуретици и аналози, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим или бета-адренергични антагонисти не налага корекция на дозoвия режим.

Пациенти в напреднала възраст: Препоръчва се нормален дозов режим.

Деца: Безопасността и ефективността на amlodipine при деца не са установени.

Лекарственият продукт се приема перорално с достатъчно количество вода, като храната не повлиява резорбцията на лекарственото вещество.

Изтегляне на PDF с упътване за употреба
Окончателна опаковка:
Aмлокор 5 mg x 30 таблетки

Изтегляне на PDF с текст на опаковката
Окончателна опаковка:
Aмлокор 5 mg x 30 таблетки

+ Описание

Амлокор 5мг. х 30 таблетки

Прилага се при:
– Артериална хипертония: като монотерапия, или в комбинация с други антихипертензивни лекарства. Поради бавното проявяване на фармакологичните ефекти на amlodipine, той не е подходящ за овладяване на тежка хипертензивна криза. При пациенти, при които не може да се постигне адекватен контрол на кръвното налягане с едно антихипертензивно лекарство, може да е подходящо добавянето на amlodipine в комбинация с тиазидни диуретици, алфа-блокери, бета-адренергични блокери или АСЕ – инхибитори.

– Хронична стабилна стенокардия: като средство за лечение на исхемия на миокарда; самостоятелно или в комбинация с органични нитрати или бета блокери за лечение на ангина на Prinzmetal (вариантна ангина).

+ Показания
  • при Артериална хипертония: като монотерапия, или в комбинация с други антихипертензивни лекарства
  • като средство за лечение на исхемия на миокарда; самостоятелно или в комбинация с органични нитрати или бета блокери за лечение на ангина на Prinzmetal (вариантна ангина)
+ Употреба

Дозиране и начин на приложение:

Възрастни пациенти: Обичайната доза за лечение на артериална хипертония и стенокардия е 5 mg, веднъж на ден, която в зависимост от ефективността на лечението при конкретния пациент може да бъде увеличена до 10 mg дневно, като еднократна доза. При комбинирана фармакотерапия едновременният прием на тиазидни диуретици и аналози, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим или бета-адренергични антагонисти не налага корекция на дозoвия режим.

Пациенти в напреднала възраст: Препоръчва се нормален дозов режим.

Деца: Безопасността и ефективността на amlodipine при деца не са установени.

Лекарственият продукт се приема перорално с достатъчно количество вода, като храната не повлиява резорбцията на лекарственото вещество.

+ Упътване

Изтегляне на PDF с упътване за употреба
Окончателна опаковка:
Aмлокор 5 mg x 30 таблетки

+ Опаковка

Изтегляне на PDF с текст на опаковката
Окончателна опаковка:
Aмлокор 5 mg x 30 таблетки