Adipril-H

Адиприл H 10 mg/12,5 mg

Адиприл H 10 mg/12,5 mg

Lisinopril/Hydrochlorothiazide

Описание на продукта:

Изтегляне на PDF с упътване за употреба

Изтегляне на PDF с текст на опаковката

+ Упътване
Изтегляне на PDF с упътване за употреба
+ Опаковка

Изтегляне на PDF с текст на опаковката