Adipril-10

Адиприл 10 mg

Адиприл 10 mg

Lisinopril dihydrate

Описание на продукта:

Изтегляне на PDF с упътване за употреба

Изтегляне на PDF с текст на опаковката

+ Упътване
Изтегляне на PDF с упътване за употреба
+ Опаковка

Изтегляне на PDF с текст на опаковката