Adimax-20-ml

Адимакс 200 mg/5 ml, 20 ml

Адимакс 200 mg/5 ml, 20 ml

Azithromycin

Описание на продукта:

Изтегляне на PDF с упътване за употреба

Изтегляне на PDF с текст на опаковката

+ Упътване
Изтегляне на PDF с упътване за употреба
+ Опаковка

Изтегляне на PDF с текст на опаковката