Adizar-H-100-125-mg

Адизар H 100 mg/12,5 mg

Адизар H 100 mg/12,5 mg

Losartan potassium / hydrochlorothiazide

Описание на продукта:

Изтегляне на PDF с упътване за употреба

Изтегляне на PDF с текст на опаковката

+ Упътване
Изтегляне на PDF с упътване за употреба
+ Опаковка

Изтегляне на PDF с текст на опаковката