Адифарм има офиси в следните страни:

Централен Офис в София, България

Представителство в Русия

Представителство в Йордания