Европейски програми

Публикуване на комплект от документи по процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА, съдържащо следните обособени позиции: Обособена позиция 1 – Капсул машина; Обособена позиция 2 – Картонираща машина; Обособена позиция 3 – Ролков компактор; Обособена позиция 4 – Таблетна преса“. Същите са част от…

Детайли

От края на 2012г Адифарм ЕАД започна успешно ребрандиране на марката си!

От края на 2012г Адифарм ЕАД започна успешно ребрандиране на марката си!   Ребрандирането на марката Адифарм е с цел да изтъкнем това, което вече сме създали и имаме, както и ребрандирането на дизайна на кутиите е с цел: –       да придадем нова сила и да вдъхнем иновативност чрез качествата на продукта си; –       да…

Детайли