От края на 2012г Адифарм ЕАД започна успешно ребрандиране на марката си!

От края на 2012г Адифарм ЕАД започна успешно ребрандиране на марката си!   Ребрандирането на марката Адифарм е с цел да изтъкнем това, което вече сме създали и имаме, както и ребрандирането на дизайна на кутиите е с цел: –       да придадем нова сила и да вдъхнем иновативност чрез качествата на продукта си; –       да…

Процедура на открит избор за определяне на изпълнител – Въпрос и Отговор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с процедура на открит избор за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Адифарм ЕАД“, Ви предоставяме следната информация: Въпрос:  След запознаването ни с условията за участие във процедурата цитирана по-горе, бихме желали да се запознаем предварително със проекто-договора. Документа не е достъпен в електронен вариант…

Информация за „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Адифарм ЕАД“…

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с процедура на открит избор за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Адифарм ЕАД“, Ви предоставяме следната информация:   Въпрос  В техническата спецификация на апарата по обособена позиция 2 Климатична камера не е поставено изискване за провеждане на IQ/OQ/PQ – квалификация на камерата. При това…

Информация за процедура за открит избор на изпълнител…

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с процедура за открит избор за определяне на изпълнител с предмет: Доставка на технологично оборудване за нуждите на Адифарм ЕАД, Ви предоставяме следната информация: Въпрос 1. Тъй като в някои от декларациите се изисква цитиране на наименование на националния ежедневник, номер на броя и датата публикуване на обявата. възможно ли е…

Тръжна Документация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с процедура  за определяне на изпълнител на оборудване АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА САШЕТА, предмет на подписан т АДИФАРМ ЕАД Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  номер: BG160003-2.1.13-0419-С0001, Ви предоставяме следната информация: 1. Какъв е видът на продуктите, които ще бъдат пакетирани? Ако са само флуиди, то какъв е вискозитетът на флуидите? …

Нови продукти! Очаквайте скоро.

Очаквайте скоро новите ни продукти!   УРОСТАБ 30 капсули Съдържание: Birch leaf-dry extract 60 mg, red bilberry leaf-dry extract 30 mg, chamomile-standard extract 10 mg, parsley root-dry extract 60 mg, phaseolus pericarp-powder 80,0 mg, potassium citrate 20,0 mg, sodium citrate 20,0 mg УРОСТАБ Форте 30/60 капсули Съдържание: NutriCran 200 mg; CystiCran 3 mg   ЛУТЕКСИНА 30 капсули…