Европейски програми

Публикуване на комплект от документи по процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА, съдържащо следните обособени позиции: Обособена позиция 1 – Капсул машина; Обособена позиция 2 – Картонираща машина; Обособена позиция 3 – Ролков компактор; Обособена позиция 4 – Таблетна преса“. Същите са част от…

Детайли

От края на 2012г Адифарм ЕАД започна успешно ребрандиране на марката си!

От края на 2012г Адифарм ЕАД започна успешно ребрандиране на марката си!   Ребрандирането на марката Адифарм е с цел да изтъкнем това, което вече сме създали и имаме, както и ребрандирането на дизайна на кутиите е с цел: –       да придадем нова сила и да вдъхнем иновативност чрез качествата на продукта си; –       да…

Детайли

Процедура на открит избор за определяне на изпълнител – Въпрос и Отговор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с процедура на открит избор за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Адифарм ЕАД“, Ви предоставяме следната информация: Въпрос:  След запознаването ни с условията за участие във процедурата цитирана по-горе, бихме желали да се запознаем предварително със проекто-договора. Документа не е достъпен в електронен вариант…

Детайли

Информация за „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Адифарм ЕАД“…

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с процедура на открит избор за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Адифарм ЕАД“, Ви предоставяме следната информация:   Въпрос  В техническата спецификация на апарата по обособена позиция 2 Климатична камера не е поставено изискване за провеждане на IQ/OQ/PQ – квалификация на камерата. При това…

Детайли

Информация за процедура за открит избор на изпълнител…

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с процедура за открит избор за определяне на изпълнител с предмет: Доставка на технологично оборудване за нуждите на Адифарм ЕАД, Ви предоставяме следната информация: Въпрос 1. Тъй като в някои от декларациите се изисква цитиране на наименование на националния ежедневник, номер на броя и датата публикуване на обявата. възможно ли е…

Детайли

Тръжна Документация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с процедура  за определяне на изпълнител на оборудване АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА САШЕТА, предмет на подписан т АДИФАРМ ЕАД Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  номер: BG160003-2.1.13-0419-С0001, Ви предоставяме следната информация: 1. Какъв е видът на продуктите, които ще бъдат пакетирани? Ако са само флуиди, то какъв е вискозитетът на флуидите? …

Детайли