Процедура на открит избор за определяне на изпълнител – Въпрос и Отговор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с процедура на открит избор за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Адифарм ЕАД“, Ви предоставяме следната информация: Въпрос:  След запознаването ни с условията за участие във процедурата цитирана по-горе, бихме желали да се запознаем предварително със проекто-договора. Документа не е достъпен в електронен вариант…

Информация за „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Адифарм ЕАД“…

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с процедура на открит избор за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Адифарм ЕАД“, Ви предоставяме следната информация:   Въпрос  В техническата спецификация на апарата по обособена позиция 2 Климатична камера не е поставено изискване за провеждане на IQ/OQ/PQ – квалификация на камерата. При това…