Информация за процедура за открит избор на изпълнител…

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с процедура за открит избор за определяне на изпълнител с предмет: Доставка на технологично оборудване за нуждите на Адифарм ЕАД, Ви предоставяме следната информация: Въпрос 1. Тъй като в някои от декларациите се изисква цитиране на наименование на националния ежедневник, номер на броя и датата публикуване на обявата. възможно ли е…